อส.7 เรียนรู้และสัมผัสวิถีคนริมทะเล ชุมชนบ้านแหลมกลัด จ.ตราด ประสบการณ์ดีดี…ที่หาไม่ได้ในเมืองกรุงฯ