อส.39 ชุมชนบ่อหินฟาร์มสเตย์ ชมเล กินปู ดูปลากระชัง ที่ตรัง #ฤกษ์เที่ยว