อส.12 ครั้งแรกของฝรั่ง… โฮมสเตย์บ้านท่าขันทอง จ.เชียงราย