อส.41 One night stay with locals. ชุมชนการท่องเที่ยวปะทิว (บางสน) นอนโฮมสเตย์ เที่ยวเล ดำน้ำ กินปู ดูปลา หาหอย สอยเหยี่ยว เที่ยวเขา