อส.28 ศิลาเพชร : พิกัดลับเมืองปัว หมู่บ้านในทุ่งนา ป่าเขา และสายน้ำ