อส.36 สัมผัสทรายเม็ดแรกแห่งท้องทะเลอ่าวไทยที่นี่ “ชุมชนแหลมผักเบี้ย จ.เพชรบุรี”