อส.40 | โฮมสเตย์บ้านท่าขันทอง 2 วัน 1 คืนกิจกรรมล้น เที่ยวชุมชนยังไงให้ดูแพง