อส.34 เล่นน้ำ สปาโคลน กับชีวิตอิสระ ที่ชุมชนบ่อหินฟาร์มสเตย์ ตรัง