อส.14 “นี่หรือทะเลชุมพร?” ชุมชนปะทิว บางสน จ.ชุมพร