อส.18 ออกไปฟอกปอด กอดธรรมชาติ ที่นครศรีธรรมราช @ ชุมชนพรหมโลก