อส.9 อ้อมกอดตะโหมด ไปพักกายท่ามกลางธรรมชาติและป่าเขา อีกหนึ่งสถานที่น่าเที่ยว ของจ.พัทลุง