อส.13 “ใช้หนึ่งวันไปกับเธอ” ชุมชนท่องเที่ยว บ้านปางห้า จ.เชียงราย