อส.27 ชุมชนบ้านป่าเหมี้ยง จังหวัดลำปาง ll สัมผัสความหนาว ณ บ้านป่าเหมี้ยง