อส.16 ชุมชนบ้านแหลมกลัด จ.ตราด × เก็บหอยริมหาด ชมธรรมชาติริมทะเล