อส.21 นั่งรถไฟ ไปพักผ่อน นอนโฮมสเตย์ ที่ ชุมชนพรหมโลก จังหวัด นครศรีธรรมราช