อส.2 ชิล ๆ สบาย ๆ ดูทรายเม็ดแรก ที่แหลมผักเบี้ย จ.เพชรบุรี