อส.38 : ชมวิว ชมหมอก ใช้ชีวิตแบบวิถีชุมชน ณ ชุมชนบ้านป่าเหมี้ยง จ.ลำปาง