อส.44 หมู่บ้านที่ล้อมรอบไปด้วยป่าเขา I บ้านป่าเหมี้ยง จ.ลำปาง