อส.19 “โฮมสเตย์บ้านท่าขันทอง” เราไม่เพียงเป็นแค่โฮมสเตย์ แต่เราคือโรงแรมแห่งวิถีชีวิตวัฒนธรรมอีสานล้านนา