อส.35 ชุมชนบ้านแหลมกลัด หาหอย ลอบปู ดูวิถีชาวประมง